Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Poradnia :: PT ADHD :: Świat to za mało!:: Sklep PT ADHD:: Forum PT ADHD:: Dojazd do Poradni
Grupy terapeutyczne
Zajęcia grupowe adresowane są do dzieci i młodzieży. Grupy ustalane są pod kątem wieku dzieci.

Adresaci zajęć:
Adresatami zajęć są dzieci oraz młodzież z trudnościami w relacjach z rówieśnikami, kłopotami z koncentracją uwagi, nadpobudliwością.

Cel zajęć:
Umożliwienie dzieciom wykorzystania swoich uzdolnień i talentów, nauczenie szacunku dla siebie i innych, doskonalenie rozwoju osobistego poprzez zabawę i pracę w grupie.
Na zajęciach dzieci nabywają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i poprawę kontaktów, zarówno z rówieśnikami, jak też z opiekunami i nauczycielami.
Ważne dla nas i naszych podopiecznych jest także praca nad podniesieniem samooceny dzieci i wyposażenie ich w skuteczne narzędzia, przydatne zarówno w nauce, jak i zabawie.

Plan zajęć:
Cykl dwunastu spotkań z psychologiem i terapeutą zajęciowym. Czas zajęci to pełna godzina zegarowa jeden raz w tygodniu w dwóch grupach: klasy I-IV szkoły podstawowej oraz klasa V i gimnazjum.

Forma:
Zajęcia polegają na interakcji dzieci z prowadzącym, wykonywaniu licznych zadań własnych i w grupach. W trakcie zajęć prowadzone są gry i zabawy integracyjne, gry służące wyjaśnieniu omawianych zagadnień. Rodzice otrzymują materiały edukacyjne i podsumowujące zajęcia.

Czas trwania:
12 godzin (12 x1 godzina)

Zaświadczenia:
Po ukończeniu zajęć dzieci otrzymują dyplomy i zaświadczenia potwierdzające udział w terapii.

Zajęcia są odpłatne.


Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek