Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Poradnia :: PT ADHD :: Świat to za mało!:: Sklep PT ADHD:: Forum PT ADHD:: Dojazd do Poradni
Warsztaty grupowe dla rodziców
"Praca z dzieckiem nadpobudliwym w domu" - to warsztat o długości 10 godzin dydaktycznych, dający podstawową wiedzę o postępowaniu z dzieckiem z ADHD lub dzieckiem z trudnościami w zachowaniu.

Odbiorcy:
Rodzice dziecka z ADHD lub dziecka z trudnościami w zachowaniu (opiekunowie, osoby na co dzień zajmujące się takim dzieckiem).

Cele:
- zapoznanie uczestników ze zjawiskiem nadpobudliwości psychoruchowej,
- nabycie umiejętności korygowania objawów nadpobudliwości,
- przygotowanie do samodzielnego wdrażania poszczególnych strategii.

Miejsce i prowadzenie:
W Poradni Polskiego Towarzystwa ADHD Warsztaty prowadzone są przez psychologa i edukatora Polskiego towarzystwa ADHD.

Czas trwania:
10 godz. dydaktyczny. - jeden dzień szkoleniowy (lub dwa popołudnia)
Zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie lub weekendy.

Zaświadczenia:
Certyfikat uczestnictwa Polskiego Towarzystwa ADHD.
Warsztaty są odpłatne. Ze względu na fakt, iż podstawową wiedzę powinni nabyć oboje rodzice (opiekunowie) koszt warsztatu wynosi 180 zł za dwie osoby zajmujące się dzieckiem. Nie ma możliwości zmniejszenia opłaty w przypadku uczestnictwa tylko jednego z rodziców.

Osoby, które samotnie opiekują się dzieckiem (samotne matki, ojcowie, opiekunowie prawni) wnoszą opłatę w wysokości 100 zł (samotna opieka nad dzieckiem wymaga udokumentowania).
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek